Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Michal Møgster

Sokneprest Michal Møgster slutter som sokneprest i Strusshamn og går over i stilling som prostiprest.

Søndag 29. april kl.11.00 blir det avskjedsgudstjeneste for ham. Prost Erling Kopperud deltar i gudstjenesten. Strusshamn menighetsråd vil også markere avskjeden under kirkekaffen.