Et nytt bud

4. søndag i påsketiden
Andakt av Rune Øystese

Dagens tekst (Joh 13,30-35): 30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. 31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32 Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33 Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» 


God påske!

De fleste av oss vil si at vi hadde en flott påske, i hvert fall værmessig, men at da påsken var over, forsvant også påskeværet. Men påsken er ikke over! Kirken feirer påsken i seks uker. Det som skjedde fra Langfredag til 1. påskedag er et så stort mysterium at det ikke rekker med en uke eller to som markering. Derfor sier vi at kommende søndag er «Fjerde søndag i påsketiden». Vi trenger mye tid for å markere det som skjedde.

Teksten denne uken er også mysteriøs. Den begynner med at Judas nok forstår at han er avslørt av Jesus. Derfor går han ut i natten. Men Jesus sier da Judas hadde gått at «nå ble han herliggjort». Å bli forrådt, å bli spottet, torturert og drept – hva er herlig med det?

Jesu herlighet er skjult i fornedrelsen. Han rir inn i Jerusalem som konge, men på et esel, og det var ikke hans engang. Han hadde lånt det. Han fikk kongelige attributter som kappe og septer, men det var en spottekappe og en stav de slo ham med. Han ble opphøyet, men på et kors der han døde en fornedrende død. De som var der må ha hatt problemer med å se Guds storhet i disse tegnene. Men…

I lys av påskemorgen og oppstandelsens altforandrende hendelser er det mulig å se, og tro på, en Gud som er i det små og svake. Derfor er det også, i lys av påskemorgenen, mulig å løfte blikket og se at Guds kjærlighet til oss hjelper oss å forstå at Gud også elsker dem rundt meg, og at vi kan følge Jesus ved å elske hverandre. Det er også en del av påskemysteriet – at Guds kjærlighet er smittsom.

Bønn for dagen: Herre Jesus Kristus, du er veien, sannheten og livet. Vi ber deg: Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og styrk oss i håpet om at vi en dag skal samles hos deg i ditt rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.