Jeg er porten

3. søndag i påsketiden
Andakt av Tor Dag Kjosavik

Dagens tekst (Joh 10,1-10): 1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

 

Jeg er porten

At sauer er «allreite» dyr lærte vi av en kjent politiker for mange år siden, og siden er dette uttrykket blitt et munnhell blant folk. I Bibelen blir ofte mennesker sammenlignet med sauer og det er slett ikke alle som synes at dette er spesielt gjevt, selv om også vi synes det er greit å være «allreite». Vi har et annet munnhell som er mye eldre, nemlig «dum som en sau», og en slik sammenligning skal vi ha oss frabedt.

Men er vi ærlige med oss selv, vil vel de fleste av oss iallfall innrømme at vi ofte gjør dumme ting og ønsker at mange av våre handlinger skulle være ugjort. Og i verden finnes det både maktmennesker og overgripere som vil utnytte andre for egen vinning. I en lignelse av Jesus ser vi at hverken mennesket eller verden har blitt endret på 2000 år. Vi kjenner oss igjen i hans beskrivelse.

Det kan virke som lignelsen halter litt fordi Jesus sammenligner seg både med gjeteren som går inn gjennom porten til de gode beitemarkene og med selve porten. Men dette er nok helt bevisst, for han ønsker faktisk å være begge deler. I dag legges vekten på porten og ikke på han som går gjennom den. Jesus forteller oss at han selv er en god port som vi kan gå igjennom for å finne trygghet, ja selve frelsen. Og ikke bare det. Har vi funnet denne porten, vil Jesus hjelpe oss til å gjenkjenne dem som vil føre oss på avveier, til å si nei til dem og til ondskap og synd som vil skade oss.

Disse gode versene sier oss enda mer. Enkelte mennesker som slett ikke liker å bli sammenlignet med sauer, kan lett se på den kristne tro som en form for ufrihet. De ønsker ikke å bli innelukket i en kve. De vil leve fritt og ikke ha en gjeter til å vokte over livet deres. De vil selv ta avgjørelser om hva som er rett og galt for dem. Men i lignelsen vil Jesus gjennom dette bildet understreke at tro på ham er det motsatt av ufrihet. Han sier: «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»

Jesus vil gi oss frihet til å gjøre det gode og rette. Han ønsker at vi skal få både et godt liv og en god evighet. Vær ikke redd for å gå gjennom denne porten. Jesus er porten til selve livet.

Bønn for dagen: Takk, gode Gud for at du har vist oss veien til det gode livet. Hjelp oss til å gå inn gjennom den rette porten slik at vi alle kan finne dette livet. Amen.