TÅRNAGENTHELGER FOR 3. KLASSINGER

ERDAL, TVEIT OG STRUSSHAMN KIRKE INVITERER ALLE 3. KLASSINGER TIL Å VÆRE  TÅRNAGENTER I KIRKEN.

Barna inviteres til å løse mysterier, leke sammen, lage drama til gudstjeneste, sang , mat og mer.

I Strusshamn kirke blir det Tårnagenter lørdag 21. og søndag 22. april

I Erdal kirke blir det Tårnagenter torsdag 26. og søndag 29.april

I Tveit kirke blir det Tårnagenter lørdag 5. og søndag 6. mai.

Se invitasjon under for påmeldingsinfo og mer.

INVITASJON STRUSSHAMN

INVITASJON TVEIT

INVITASJON ERDAL

VELKOMMEN!