Påskens gudstjenester på Askøy

29.03.2018 Skjærtorsdag

Helsetunet sykehjem kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest M. Møgster.

Herdla kl. 18:00 Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Kirkens Bymisjon.
Kvelds i kyrkjelydshuset etter gudstenesta.

30.03.2018 Langfredag

Strusshamn kl. 11:00 Sokneprest P. Johansen. Offer: Menighetens eget arbeid

Erdal kl. 18:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen.

31.03.2018 Påskenatt

Tveit kl. 23:00 Påskenattsgudstjeneste. Dåp og nattverd. Sokneprest P. Johansen.

01.04.2018 Påskedag

Strusshamn kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster. Offer: NLM Askøy

Erdal kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Brannskadeprosjekt, Etiopia

Herdla kl. 11:00 Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Kyrkjelyden sitt arbeid

Ask kl. 11:00 Dåp. Sokneprest P. Johansen. Offer: Menighetens eget arbeid

02.04.2018 2. påskedag

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kristen Idrettskontakt – KRIK