Vendepunktet

Påskedag
Andakt av Magne Lerø

Dagens tekst (Matt 28,1-10): 1 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
 8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9 Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

 

Vendepunktet

«Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Verden går sin skjeve gang. Det er også på mye i våre egne liv som ikke er som det burde være. Mange er bekymret for framtiden. Vi kjenner frykten for at noe skal ramme oss eller våre nærmeste. Mest frykter vi døden. Vi vet at vi alle til slutt taper kampen mot tilværelsens mørke krefter.

«Feil. Slik er det ikke. Døden har tapt. Livet har seiret» – slik ropes budskapet ut påskedag. Denne dagen brøt Guds livgivende krefter seg gjennom dødens stengsler. Påskemorgen er skapelsens morgen på nytt. «Bli liv», og det ble liv – der hvor døden hadde tatt makten.

Det måtte en engel til for å bryte dødens lenker, og det skjedde til gangs. Vaktene skalv så det dirret i rustningene. Kvinnene ble vettskremte, men de kom seg av gårde, løpende som verdens første evangelister. Og jammen traff de ikke på Jesus og kastet seg ned for føttene hans. De var i en tilstand av frykt, glede og forvirring. Tvil og tro. Etter hvert ble både kvinnene og disiplene overbevist: Jesus hadde overvunnet dødens krefter.

Utrolig. Uforklarlig. Men troen på at Jesus brøt dødens lenker lever i beste velgående. Denne troen har makt til å omskape menneskers liv, til å drive frykt på dør og nedkjempe dødens og ødeleggelses krefter når de nærmer seg.

Dagens bønn: Jesus Kristus, oppstandne Herre og Frelser, vi takker og lovpriser deg. Du har brutt dødens lenker og knust djevelens makt. Vi ber deg: Fyll hjertene våre med glede ved det levende håpet du har gitt oss – og la oss merke kraften av din oppstandelse i våre liv. Styrk vår tro så den varer inn i evigheten. Amen.