Til minne om henne som salvet!

Palmesøndag
Andakt av Arve Hansen Haugland
Dagens tekst: Matt 26,6-13

 

Til minne om henne som salvet!

Evangeliet for kommende søndag er til minne om henne som salvet Jesus til hans gravferd. Palmesøndag og den stille uke ligger rett foran oss. Evangeliefortellingen forteller om noe som skjedde et par dager etter at Jesus hadde ridd inn i Jerusalem på et esel.

Matteus 26: 6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7 kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9 «Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Evangeliet er de gode nyhetene fra Gud som Jesus brakte med seg. I denne fortellingen er det i Betania og alt det som skjedde da, som viser viktige sider av Guds gode nyheter til oss.

Jesus og kvinnen er hjemme hos Simon, den spedalske. Ikke noe menneske er for uren eller uverdig for Gud. Gud ønsker fellesskap med oss uansett hva som har skjedd i våre liv. Jesus tar også imot kvinnen og det hun har å gi ham (oppsiktsvekkende på Jesu tid). Uansett hvem vi er og hvilken status vi har så er vi hjertelig velkomne hos Gud, og Gud tar imot det vi bringer med oss til ham.

Salven var spesielt fin, den var laget av roten til nardusplanten som vokser i Sørøst-Asia. Guds skaperverk er godt og vakkert, og Gud har gitt det til oss for at vi skal bruke det til glede og nytte for hverandre og oss selv.Gud har omsorg for de fattige (selv om det kanskje i denne fortellingen kan se ut som om Jesus ikke har det). Jesus hadde nok dette sitatet fra 5. Mosebok i tankene: «11 Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg: Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt!»

Jesus sier at da kvinnen helte salven over kroppen hans så salvet hun Jesus til hans gravferd. Jesus ble gjort klar til å gå inn i lidelse og død for vår skyld og i vårt sted. Jesus var gode nyheter for denne kvinnen, og fortellingen om henne bringer disse gode nyhetene også til oss.

Bønn for dagen: Jesus Kristus, ydmyke konge, du kom til oss, fornedret og fattig. Vi ber deg: Forson oss med Gud og med hverandre. Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.