Formiddagstreff i Tveit kirke

Mandag  18. februar: «Kirken den er et gammelt hus»,  lysbilder og sang ved
v/ Gunvor Kristensen

Vi holder til  i  menighetssalen i Tveit  Kirke
Treffet  starter k¡. 12.30 og holder  på  til kl. 14.30.
Det  serveres  gode snitter, kaffe og te. Utlodning.
Arr: Diakoniutvalget  i  Tveit  Menighet.

VELKOMMEN!!