Årsmøte for Erdal menighet


Erdal menighet har årsmøte og menighetsmøte søndag 3. mars, umiddelbart etter gudstjenesten.
Sak menighetsmøte
Menighetsrådet legger fram følgende forslag til vedtak: Redusere antall faste medlemmer i Erdal menighetsråd fra 6 til 4. Til informasjon nevner vi at det etter reglene også skal velges 5 varamedlemmer til menighetsrådet, uansett om det er 4 eller 6 faste medlemmer. Bakgrunnen for å ta opp saken er at det skal være kirkevalg i september, og Erdal menighetsråd arbeider med å få kandidater til å stå på listen til menighetsrådsvalget.

Årsmelding Erdal menighetsråd 2018