JUNIORKONFIRMANT

 

DU SOM GÅR I 7. KLASSE DENNE VÅREN KAN FÅ VÆRE JUNIORKONFIRMANT.

Vi møtes til tre samlinger på våren og tre samlinger på høsten. Vi lærer om viktige tema i livet og i kirken. Vi spiser sammen. Vi kan få nye venner!

Den første samlingen er i Ask kirke tirsdag 20.febr. kl 17.30-20.00. Tema er bryllup.

Info om de neste samlingene finner du i brosjyren. VELKOMMEN!

BROSJYRE