Bli med på Tenn Lys faste

 

Ask, Tveit, Herdla og Strusshamn kirke inviterer til Tenn Lys faste i løpet av to søndager i februar.

Ask kirke inviterer  2. klassinger til Tenn Lys faste på gudstjeneste 11. februar kl 11.00

Tveit kirke inviterer 1. klassinger til Tenn Lys faste på gudstjeneste 11. februar kl 11.00

Herdla kyrkje inviterer førskuleborn til Tenn Lys faste på gudsteneste 18. februar kl 11.00

Strusshamn kirke inviterer 1. klassinger til Tenn Lys faste på gudstjeneste 18. februar kl 11.00

INVITASJON ASK

INVITASJON TVEIT

INVITASJON HERDLA

INVITASJON STRUSSHAMN