Ord som redder oss

Såmannssøndag
Andakt av Tore Vindenes

Dagens tekst (Rom 10,13-17): 13  Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier:Herre, hvem trodde vårt budskap? 17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

 

Ord som redder oss

Hva gjorde dere egentlig før mobiltelefonene kom? Spørsmålet kom fra en som var vokst opp med en slik. Hele verden er tilgjengelig i hånden. På godt og vondt. Med den kan vi ringe etter hjelp, med den kan vi mobbe andre, men den kan vi finne nyttig informasjon, men den kan vi finne falske nyheter.

Noen ganger kan det vi har lært være med på å redde oss, andre ganger kan ordene vi bruker redde oss. Ord til oss og ord fra oss kan være livsviktige. Det skulle gjøre oss mer bevisst på hva vi hører og hva vi sier. Ord kan være til velsignelse eller til forbannelse. I ytterste konsekvens kan de føre til liv eller de kan føre til død.

Ord skaper tro og tvil. Ord sprer sannhet og løgn. Ord kan lege eller såre. Teksten i dag minner oss om at troen kommer av forkynnelsen.  Forkynnelse kommer av Guds Ord. Dersom ingen sår ordet, kan det heller ikke gro noen tro i mennesker. Det er utfordrende. Skal jeg og du være mer frimodig på å så ut troens ord slik at tro kan vokse i de som er rundt oss? Budskapet det siktes til her er at Gud elsker alle og at Jesus Kristus døde for alle mennesker, for at hver den som tror på Han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Evig liv er noe en kan få her og nå.

Det kan også være en utfordring til deg som leser om å oppsøke kristen forkynnelse som kan skape tro i deg. Tro til frelse. Du trenger å høre forkynnelse. Jeg vil oppfordre deg til å finne en kristen forsamling hver søndag og bli en del av dette fellesskapet.

Gud kaller også mennesker inn i en forkynnertjeneste for seg. Er du villig til å gå dersom han kaller deg? Troen fører til handling. «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». En Gud som bare er en enkel bønn borte. En Gud som registrerer et rop fra et hjerte. En Gud som gir et løfte som gjelder alle. 

«Jeg misunner dere kristne som har en Gud som tilgir dere». Ordene kom fra en ateist. Han hadde ingen som kunne tilgi han. Han hadde heller ikke en venn som hadde lovet å være med han alle dager og i en hel evighet. Hvem har du som tilgir deg dine feil, som gir deg en ny sjanse og som er med deg i det nye året 2018? Han er bare en bønn unna.

Bønn for dagen: Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss. Vi ber deg: La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullendt ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.