Veien er åpnet for Guds frelse!

2. søndag i åpenbaringstiden
Andakt av Øystein Rønhovde

Dagens tekst (Mark 1,3-11):  En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4 Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5 Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6 Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7 Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8 Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.» 9 På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. 10 Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due.11 Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

 

Veien er åpnet for Guds frelse!

Veirydderen for Herrens frelse
«En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Folk fra hele Juda og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven» (vers 3-5).

Gjennom dette var døperen Johannes en veirydder for Jesus Messias slik det var forutsagt av profeten Jesaja ca 700 år tidligere. Målet for denne veiryddingen er også tydelig uttrykt: Alle mennesker skal se Guds frelse. (Jes 40,3-5). Johannes skulle nettopp gjennom sin forkynnelse og omvendelsesdåp skape mottakelighet for Jesus Messias hos folket, for frelsen og Åndens gave som bare Han kunne gi del i.

Frelse gjennom en stedfortreder
Løftene om tilgivelse for synd ved Johannesdåpen var virkekraftige fordi Han, den syndfrie Messias og Guds lam, lot seg døpe med nettopp denne dåpen i det han bekjente våre og hele menneskehetens synder som sine overfor Gud. Det var starten på lydighetens vei under Guds vilje i vårt sted. Han sonte all vår syndeskyld på korset med frifinnelse og nytt liv for oss i kraft av sin død og seierrike oppstandelse. Slik viser Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere, så verdifulle og umistelige er hvert menneske i Guds øyne!

På denne måten døpes Jesus til hele sin frelsergjerning, slik rydder Herren selv veien for sitt komme til oss – for sin frelse og sitt rike.  Dette Guds nåderike er for alle og enhver, barn og voksne. Det rekkes oss gjennom evangeliets ord, dåpens vann og nattverdens brød og vin med retten til å være Guds barn og leve under hans velsignelse og nåde. Å bli døpt med Den hellige Ånd er nettopp å få del i alt dette, selve livet og frelsen fra Gud!

Et liv under Guds velsignelse og nådige blikk
«Straks han (Jesus) steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede» (vers 10-11).

Etter at Jesus var døpt av Johannes med synderdåpen i vårt sted, vitner Gud Fader om at han har sin glede i sin Sønn, hans liv og gjerning er velbehagelige i Guds øyne. Intet mindre gjelder for deg og meg ved troen på Jesus Kristus, da er hele Kristi frelsesverk vårt, vi er frikjøpt fra syndens skyld i Jesus alene og tilregnet Jesu rettferdighet til velbehag for Gud. Da står vi under Guds nådige blikk med hele vårt liv og eier det levende håpet om en framtid i Guds ubeskrivelige glede!

Bønn for dagen: Hellige Gud, du lot din elskede Sønn bli døpt for å bære verdens synd. Vi ber deg: Forny oss i vår dåp, så vi alltid følger etter Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.