Med ønske om en velsignet julehøytid

Vi som arbeider i kirken på Askøy vil ønske våre lesere en velsignet julehøytid. Vi vil samtidig takke for hyggelig samarbeid gjennom året 2017.
Julens budskap vil bli forkynt i alle kirkene og på mange institusjoner, og alle er hjertelig velkommen! Se under.
Allerede har kirkene vært fylt mange ganger til i alt 20 konserter og 21 barnehagegudstjenester, 4 skolegudstjenester  i adventstiden.

Julehilsen fra oss alle ved Askøy kirkekontor

24.12.2017          Julaften

Helsetunet sykehjem kl. 11:00 Sokneprest M. Møgster

Ask omsorgssenter kl. 11:00 Øystein Rønhovde

Ravnanger sykehjem kl. 11:30 Sokneprest H. Forland

Ask kl. 14:30 og kl. 16:00 Sokneprest A. M. Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp

Tveit kl. 14:30 og kl. 16:00 Sokneprest P. Johansen. Offer: Kirkens Nødhjelp

Erdal kl. 14:30 og kl. 16:00 Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkens Nødhjelp. Kl. 16:00 sang av «Julaftenenglene».

Strusshamn kl. 14:30 og kl. 16.00 Sokneprest Michal Møgster. Strusshamn Skoles Musikklag (14.30)/Sang ved Rune Johnsen og Ingrid Elise Johnson (16.00). Offer: Kirkens Nødhjelp

Herdla kl. 15:00 Sokneprest Godtfred Haugland. Offer: Kirkens Nødhjelp

 

25.12.2017          Juledag               

Erdal kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Sang av «Juledagskoret». Offer: NMS Muktahan

Herdla kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest A.M. Haugland. Offer: Leif Heggernes arbeid i Senegal

Strusshamn kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Sang og musikk ved Lisa Andersen og messingblåsere. Offer: Det Norske Misjonsselskap

Tveit kl. 12:00 Nattverd. Sokneprest P. Johansen. Offer: Kirkens Bymisjon

 

26.12.2017          Stefanusdagen

Ask kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Stefanusalliansen

 

31.12.2017          Nyttårsaften

Tveit kl. 11:00 Nattverd. Sokneprest H. Forland. Offer: Kirkeutbygging

 

2018:

01.01.2018          Nyttårsdag        

Strusshamn kl. 12:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M. Møgster. Offer: KN Syria