LYS VÅKEN I STRUSSHAMN KIRKE

6. OG 7. JANUAR BLIR DET LYS VÅKEN I STRUSSHAMN KIRKE

Alle 6.-klassinger i Strusshamn sokn er invitert til overnatting i kirken første helgen i det nye året.

Fra lørdag kl 16.oo til søndag kl 12.30 (etter gudstjenesten) blir det LysVåken med sang, lek, mat, gudstjenesteverksted med mere.

For påmelding og mer info, se invitasjon. Hjertelig velkommen!

INVITASJON