Ser vi Guds godhet?

23. søndag i treenighetstiden
Andakt av Audun Mosevoll

Ser vi Guds godhet?

Mark 10,28-31: 28 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» 29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. 31 Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

-Hva med oss? Peter er ikke den eneste som har stilt dette spørsmålet. Blant de mange som har sagt ja til et liv i Jesu etterfølgelse, har nok tanken dukket opp: -Er det verdt å leve med Jesus? Kan jeg klare et slikt liv med de omkostningene som følger med? Og hva med lønnen?

Bibelen legger ikke skjul på at det kan komme til å koste noe å bekjenne troen på Jesus. Det kan koste i forhold til familie og nære relasjoner, på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet. Kristne ulike steder i verden kjenner ikke kun på det å være upopulær, men mange opplever direkte forfølgelser.

I søndagens tekst blir det ikke bare fokusert på omkostningene som følger med et liv i Jesu etterfølgelse, men også på velsignelsen som omslutter den kristne. Skal vi derfor tegne et sant bilde av kristenlivet, må vi ikke glemme alle de tegn på Guds godhet som vi blir til del. Jesus taler ganske konkret om denne «godheten» i søndagens tekst. Men det betyr ikke at han vil at vi skal tie om de problemfylte utfordringene som møter den kristne, det gjelder også de materielle sider ved tilværelsen.

I den kanskje mest leste salmen i Bibelen, den 23. – skriver David om Guds godhet. Han er raus i sin omtale: «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager» (Sal 23,9). Samtidig skjuler ikke David at livet har sine tunge vandrings-etapper: Men selv om han skulle vandre i dødsskyggens dal, så har han ingen grunn til å frykte, skriver David.

Jesu svar til Peter i søndagsteksten understreker Davids troserfaring, og noe kristne skal få ta til seg til alle tider: «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe» (Sal 23,1).

Bønn for dagen: Hellige Gud, du våker alltid over oss. Vi ber deg: Vekk oss opp, vi som ofte er likegyldige, så vi kan være forberedt, og vente på den dagen Jesus Kristus kommer igjen i herlighet for å dømme levende og døde, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.