LysVåken i Tveit kirke

 

6.-KLASSINGER I TVEIT SOKN ER INVITERT

TIL LYS VÅKEN I KIRKEN DEN  11.- 12. NOV.

Fra lørdag 11. nov kl 16.00 til søndag 12. nov kl ca 12.30 er det LysVåken i Tveit kirke. Det blir overnatting i den nye kirken.

6.- klassinger fra Hanøy, Tveit, Davanger og Haugland skoler invitert. (Fra Hanøy er også 7.kl invitert siden de ikke var med i fjor)

Se brosjyren for påmelding og informasjon.

INVITASJON