Religiøse ledere og enkene

19. søndag i treenighetstiden
Andakt av Rune Øystese

Dagens tekst (Luk 20,45-21,4): 45 Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene: 46 «Ta dere i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 47 De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.» Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. 2 Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den, 3 og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre.  4 For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.» 

 

Religiøse ledere og enkene

Dagens tekst består av to korte fortellinger. Begge har fattige enker med i «rollebesetningen» og i begge blir enkene brukt til å hjelpe oss å forstå hvordan Jesus vil vi skal se verden.

Den første av fortellingene er en advarsel mot ledere som er mer opptatt av seg selv enn av å lede. De tar gjerne penger til seg selv fra dem som trenger det bedre og de skryter av sin åndelighet og sine bønner. De utnytter fattige og gir troen et dårlig rykte. Jeg håper det er få av disse blant oss, men vi har nok noen vi også. Jesus så det i hvert fall som nødvendig å advare «alt folket». Det er lett å la seg lure av deres fromme bønner og offentlige framferd.

Men den andre lille historien forteller om enken som gir alt hun hadde. Er hun et eksempel til etterfølgelse? Kanskje det, men fortellingen er i hvert fall en advarsel mot å la seg imponere av rike som kan gi store gaver uten å blunke. Store gaver fra rike er bedre enn små gaver fra rike, men vi skal se etter, og beundre, dem som gir av sin fattigdom. De som legger sitt liv og sin lommebok i Guds hender. Noen gir tid og krefter de egentlig ikke har, andre gir penger. Det er de store giverne blant oss.

Men fortellingen er ikke en advarsel mot å gi av sin overflod. Du skal bare ikke bli imponert på egne vegne når du skummer fløten av ditt eget overskudd. Men ikke la det hindre deg å gi av din rikdom, for det er godt og nyttig å gi. Du kan berge liv og helse ved dine overflodsgaver. Så kan du heller tenke på om også du kan grave litt dypere i lommeboken. For nøden er stor. Men pass deg så du ikke gir til dem som ”eter enkene ut av huset” og er åndelige «for syns skyld».

Bønn for dagen: Nådige Gud, du har gitt oss budet om å elske deg og vår neste. Vi ber deg: Gjør oss gavmilde, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med vår neste, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.