Askøy kirkelige fellesråd

frasti29042014
Ask gravplass ble utvidet i 2014
Tveit kirke er utvidet og helt fornyet og ble vigslet 20. august 2017

Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven og  Gravferdsloven. Fellesrådets hovedoppgave er å tilrettelegge gode rammebetingelser for det menighetsbyggende arbeidet i de 5 soknene, både for kirkelige tilsatte, menighetsrådene og det frivillige arbeidet i kirken. Oppgavene ligger bl.a. i administrasjon og personalforvaltning, ansvar for budsjett og regnskap, utbygging og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Kirkekontoret har egne lokaler, bygget i 2009, i tilknytning til Strusshamn kirke  i Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.

Ved kirkevalget den 14.9.2015 ble det valgt nye medlemmer fra de 5 menighetsrådene, og fra 1.12.2015 er fellesrådet sammensatt slik:

Frode Hanuren, leder
Thor Arne Borlaug, varamedlem
Valgt av Tveit menighetsråd
Johan Bergersen, nestleder
Otto Arne Utkilen, varamedlem
Valgt av Ask menighetsråd
Mårten Skajaa, medlem
Lill Drange, varamedlem
Valgt av Erdal menighetsråd
Kjell Lyder Berland, medlem
Einy Daviknes, varamedlem
Valgt av Herdla sokneråd
Johannes Kyte, medlem
Nils Arne Sæbø, varamedlem
Valgt av  Strusshamn menighetsråd
Ivar Eidsaa (Ap), medlem
Torill Jørgensen Frøise (R) varamedlem
Valgt av Askøy kommune
Harald Forland, medlem
Michal Møgster, varamedlem
sokneprest i Erdal, oppnevnt av biskopen
sokneprest i Strusshamn

Dessuten møter fast  uten stemmerett:
Håkon Andersen, assisterende kirkeverge.
Geir Viksund, kirkeverge og sekretær for rådet.

2019:

Protokoll 28. februar 2019

2018:

Årsrapport 2018 – Askøy kirkelige fellesråd

Protokoll 13. desember 2018 Høring om Kirkeordning.

Protokoll 20. september 2018

Protokoll 14. juni 2018

Oversikt over gravplassene i Askøy 2018 og planer for utbygging. Vedtatt i Fellesrådet 19.april

Protokoll 19. april 2018

Protokoll 20. februar 2018

2017:

Årsrapport 2017

Protokoll 12. desember 2017  Høringssvar tros- og livssynssamfunnsloven

Protokoll 9. november 2017

Protokoll  21. september 2017

Protokoll 8. juni 2017

Protokoll 19. april 2017

Protokoll 16. februar 2017

2016:

Årsrapport 2016

Protokoll 13. desember 2016

Protokoll 18. oktober 2016

Protokoll 7. september 2016

Protokoll 2. juni 2016

Protokoll 30. mars 2016

Protokoll 17. februar 2016

2015:

Årsrapport 2015

Protokoll 10. desember 2015 Konstituerende møte.

Protokoll 11. november 2015

Protokoll 17. september 2015

Protokoll 12. juni 2015

Protokoll 15. april 2015        Høringssvar for «Veivalg for fremtidig kirkeordning»

Protokoll 18. februar 2015

Årsrapport 2014

2014:

Protokoll 13. november 2014  Vedlegg: Høringssvar om Staten og Dnk

Protokoll 18. september 2014 Vedlegg: Høringssvar: NOU 2014 2: Lik og likskap

Protokoll 11. juni 2014 Vedlegg: Høringssvar om kirkebygg

Protokoll 7. april 2014

Protokoll 6. februar 2014

Årsrapport 2013

2013:

Protokoll 12. desember 2013

Protokoll 31.oktober 2013

Protokoll 17. september 2013

Protokoll 19. juni 2013

Protokoll 16. april 2013

Protokoll 4. mars 2013

2012:

Årsrapport 2012 Askøy kirkelige fellesråd

Protokoll 6. desember 2012

Protokoll 17. oktober 2012

Protokoll 6. september 2012

Protokoll 24. mai 2012

Protokoll 29. mars 2012

 Protokoll 9. februar 2012

2011:

Årsrapport 2011 Askøy kirkelige fellesråd  Statistikk 2011

Protokoll 20. desember 2011. Nytt Fellesråd, konstituerende møte

Protokoll 26.oktober 2011

Protokoll 13. oktober 2011

Protokoll 18. august 2011

Protokoll 12. mai 2011

Protokoll 22. mars 2011

Årsmelding 2010 Askøy kirkelige fellesråd

Protokoll 3. februar 2011

2010:

Protokoll 8. desember 2010

Protokoll 23. september 2010

Protokoll 7. juni 2010

Protokoll 7. april 2010

Protokoll 2. mars 2010

Årsmelding 2009

Protokoll 29. januar 2010

Protokoll 1. desember 2009

Protokoll 1. oktober 2009