Ordets makt

16.søndag etter treenighetssøndag 24. september 2017

Andakt ved Magne Lerø

Markus 7, 31-37

Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent.

Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»

Det har gått inflasjon i ord som ikke betyr noe som helst. Vi tutes ørene fulle av ord uten mening. Øynene vår blir sløve av å stirre på ord uten innhold. Det er ikke fred å få. Alle ordene som velter inn over oss er en plage.

«Vi tror ei på stora ord, vi har fått mer enn nok av stora ord, for vi har lært oss at betvila alt man sa. Folk med latter dom får va, og alle store løften dom får va, for vi vil inte bli besvikna mer av alla store herrar som vil lura oss».

Slik sang vi i ten sing for noen tiår siden. Vi var lei tomme ord. Vi var sugne etter ord som hadde kraft, som kunne bety noe.

«Effata», sa Jesus. For et ord, for en kraft. Det betyr «lukk deg opp». Og det skjedde. Den døvstumme kunne med ett både høre og tale.

En gang skapte Gud tilværelsen med sitt ord: «Bli lys, og det ble lys» Siden kom det mørke over verden. Livet ble annerledes enn Gud hadde planlagt. Det onde trengte seg inn i tilværelsen.

Så kom Jesus, med et ord som var like mektig som Guds skaperord: «Effata». Et ord som skaper det det nevner. Et ord ingen er likegyldig i forhold til.

Det var et farlig ord, for det hadde så mye kraft i seg. Det kunne snu opp ned på mye, skape uro og opptøyer fordi det tenner folks forventinger om at det gode skal seire over det onde.

Tiden er ikke inne, sier Jesus. Jeg har gitt dere et tegn på det som skal komme. Det er sluppet nye, livgivende krefter inn i tilværelsen. Dere skal få merke mer av det etter hvert. Lev i håpet.

Bønn: Gud, la dine ord som har kraft til å endre noe i våre liv, nå inn til oss. La oss høre nye toner og se nye perspektiver som skaper tro på at det gode vil seire over det onde til slutt. Amen