Skaperverket er ikke til salgs!

15. søndag i treenighetstiden den 17.9.2017.

v/Arve Hansen Haugland

 

Denne høsten markeres og feires 500 år for reformasjonen av kristentroen og –livet, og kirkelivet.  Hovedoverskriften er slik som Martin Luther så gjerne ville understreke det: Nåden alene.

Kommende søndag markeres jubileet med et tema som er svært dagsaktuelt, utfordrende og viktig: «Skaperverket er ikke til salgs!»  Dette er nok ikke et tema som Luther satte ord på; det ble ikke oppfattet som så presserende den gang.  Men for oss er det bokstavelig talt blitt et livsviktig tema.

Jesus slutter Bergprekenen i Matteusevangeliet på denne måten (kap 7, vers 24 – 28): 24 «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
   
26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»
   
28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære,»

Kirkerådet skriver om denne fortellingen på denne måten: «Poenget i … teksten er ikke værfenomener ‒ selv om dramatikken i lignelsens bilder har sterk relevans i møte med klimaendringene. Det blir tørrere og våtere, det blir kaldere og varmere, og styrken i en rekke værfenomener tiltar. Altfor mange mennesker har opplevd at stormer og uvær ødelegger hjem og næringsgrunnlag.

Budskapet i teksten er først og fremst at det må være sammenheng mellom å høre Guds ord og gjøre det. Å høre uten å gjøre er som å bygge sitt hus på sand. I årevis har vi kjent til det akselererende alvoret i klimaendringene. Vi har lenge visst – men vist lite evne og vilje til å ta konsekvensene av det vi vet. Politikere har vært modige til å skrive under avtaler og lage politiske strategier og manifester – men viljen til å gjennomføre radikale endringer har vært langt mindre.»

Skaperverket er nettopp Guds verk, og tilhører derfor Ham.  Men Gud har gjort skaperverket til sin gave som Han har gitt oss mennesker for å bruke og forvalte.  I skapelsesberetningen sies det slik (1. Mosebok kap 1, vers 28): «Gud velsignet dem (menneskene) og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»».  (Se også vers 29-30.)  Dette står vi ikke fritt til å selge ut, men vi skal i stedet ta vare på skaperverket til beste for oss som nå lever og dem som skal følge etter oss.

Dagens bønn.
 
Trofaste Gud, du elsker oss som en kjærlig mor og far. Vi ber deg:  Lær oss å lytte til dine ord, så vi blir rike på innsikt og kjærlighet,ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.  Amen.