Tveit kirke – antall besøkende de første ukene.

To uker etter åpningsgudstjenesten den 20. august 2017 hadde sokneprest Peter Johansen en opptelling av hvor mange som hadde vært innom kirken på ulike arrangement. 
På den første gudstjenesten den 20. august var det over 600 deltakere.
Den første uken var det tilsammen  ca 2000 besøkende på flere ulike arrangement og omvisninger.
Andre uken var det mindre aktivitet, men noen faste aktiviter og omvisninger.
De siste helgene var det 5 gudstjenester med tilsammen ca 1850 deltakere fordelt på fire konfirmasjonsgudstjenester og en dåpsgudstjeneste.

Konklusjon: I løpet av de første 21 dagene var det over 4100 besøkende i Tveit kirke.