Ledige vikarstillinger for ungdomsarbeidere.

Vi har 2 ledige vikariater som ungdomsarbeidere i Askøy kirkelige fellesråd.

Stilling A er en 60% stilling som er ledig fra ca 15. november og ca 1 år. 
Stilling B er en 40% stilling som er ledig fra ca 1. november og ut mars 2018.

 

 Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

 • Stillingenes hovedoppgave er knyttet til planlegging og gjennomføring av ungdomsarbeid i de fem menighetene på Askøy.
 • Stillingene inngår i et ungdomsteam og følger opp strategiplanen.
 • Stillingenes tjeneste omfatter i tillegg:

Planlegging og medvirkning på lederkurs, drifte ungdomskafeen, G:19, leirarbeid, konfirmantopplæring og oppfølging av eksisterende ungdomsarbeid. Kommunisere på ungdommens medier.

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor stillingenes ramme
 • Dyktige, entusiastiske kollegaer
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Funksjonelle kontorlokaler
 • Offentlig pensjonsordning
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Lønn etter avtale.

Faglige kvalifikasjoner, erfaring og utdanning:

 • Vi ønsker søkere som har interesse for å arbeide sammen med ungdommer for å skape et godt kristent ungdomsmiljø på Askøy.
 • Ønskelig med utdanning på bachelornivå innen teologi/livssynsfag/kristendomskunnskap/diakoni. Søkere uten formell kompetanse er velkommen til å søke.
 • Søker må være medlem av Den norske kirke, og helst disponere egen bil
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29
 • Personlig egnethet og erfaring med/interesse for arbeid blant unge vil bli vektlagt
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler

Nærmere opplysninger: Ta kontakt med ungdomsprest Ingrid Myrtveit Petersen (tlf:97589552) eller kirkeverge Geir Viksund (tlf:93255254)
Søknadsfrist: 16. september 2017