Gi meg Jesus, bare Jesus!

11. søndag i treenighetstiden
Andakt av Anita Skjæveland

«Gi meg Jesus, bare Jesus!»

Dagens tekst: «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’» (Matt. 23,37-39)

Overskriften «Gi meg Jesus, bare Jesus!» er fra en sang som mange konfirmanter har hørt på leir i år. Konfirmantleir gir en smak av et godt fellesskap der man kan være nysgjerrig på Jesus.

Jesus forteller oss at Gud vil fellesskap. Jesus siterer i denne teksten hvordan Gud talte gjennom en jødisk profet: «Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke!».

Kristendommen står på skuldrene til jødedommen. Det var jødene som først ble valgt ut til å ta imot Jesus som verdens frelser. Men de ville ikke. Gud tvinger ingen. Straffen for å forkaste Jesus er å leve uten den velsignelsen Jesus gir oss fra Gud. Dette er vanskelig å forstå.

På nytt og på nytt har Gud prøvd å få kontakt, og Gud gir seg ikke. Det er først når vi; jøde først og så greker – tar imot Jesus at vi får del i velsignelsen. Det er når vi ser at Jesus er vår eneste vei til kontakt med Gud vi får være en del av fellesskapet med den treenige Gud. Det er bare Jesus som fikser forholdet mellom oss og Gud!

Når vi tar imot Guds Ord og sakramentene; dåp og nattverd, gir det oss del i velsignelsen. Det er i nattverden vi sier: «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!»

Dette felleskapet er ikke bare på konfirmantleir eller her vi bor. Sammen med kristne brødre og søstre over hele verden deler vi forventningen om at Jesus skal komme tilbake og forklare alt.

Bønn for dagen: Gud, vår frigjører, du løser oss fra syndens og dødens makt. Vi ber deg: Fri oss fra egenrådighet, så vi overgir oss til friheten i din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.