Jesus – den sterkeste

2. søndag i treenighetstiden
Andakt av Bård Hauge

Dagens tekst (Matt 3,11-12):  11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 12 Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

 

Jesus – den sterkeste

Døperen Johannes var en forløper og veirydder for Jesus. Han var et halvt år eldre enn Jesus, og markerte seg tidlig som en uortodoks forkynner og samfunnsrefser. Han bodde i ørkenen og livnærte seg av gresshopper og villhonning. I en alder av 30 år var han «kjendis», og mange mennesker kom til ham for å høre ham tale og bli døpt av ham. Johannes-dåpen skjedde i Jordanelva og var en omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. De som ble døpt bekjente sine synder, la bak seg det gamle livet og lovte å begynne på nytt. Det var populært å bli døpt av Johannes, og noen politikere lot seg døpe for å fremstå som folkelige.

Hovedoppgaven til Johannes var å vitne om Jesus og rydde vei for ham. Ordene i dagens tekst er talt inn i en situasjon der Jesus fremdeles var ukjent, mens Johannes var velkjent. Nå var tida inne til å fokusere på Jesus. «Han skal vokse, jeg skal avta», sa Johannes. Han var frimodig og sterk og trollbandt folket, men han som skulle komme, nemlig frelseren Jesus, var av et helt annet kaliber og mye sterkere.

«Jesus skal døpe med Den hellige ånd og ild», vitnet Johannes. Ilden representerer en dyptgående renselse. Jesu frelsesverk gjennom hans liv, død og oppstandelse, gir renselse fra synd og formidler Den hellige ånd til alle som tar imot frelsen. Slik kan vi forstå Johannes’ ord når vi i ettertid leser dem i lys av Jesu gjerning. Jesus var i sannhet større og sterkere enn Johannes, dåpen i og til Jesu navn gir frelse og evig liv, og Den hellige ånd gir kraft og veiledning til kristenlivet og åpenbarer Jesus for oss.

Siste del av teksten presenterer Jesus som dommer. Johannes beskriver ham som den som «skiller klinten fra hveten», som vi gjerne sier, med et sitat fra Matt 13,24-30. Ved tidas ende vil det bli åpenbart hvem som hører Jesus til og hvem som ikke gjør det. Da blir ilden ikke lenger bare et symbol på renselse, men også på fortapelse for den som ikke vil ta imot frelsen. For å bli frelst trenger du hjelp av den sterkeste, Jesus Kristus, han som overvant djevelen, synda og dødens makt.

Bønn for dagen: Livgivende Gud, du har skapt oss til fellesskap med deg og født oss på ny av vann og Ånd. Vi ber deg: Bevar oss i dåpens nåde så vi kan leve som Jesu disipler, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.