Terje Haugom får Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste

Terje Haugom slutter etter oppnådd pensjonsalder og 43 år som organist i Askøy.

På sin siste gudstjeneste som organist i Herdla kyrkje, den 11. juni 2017 vil Terje Haugom få overrakt medalje, diplom og jakkemerke for lang og tro tjeneste. Han har arbeidet som organist i Ask og Herdla i en deltidsstilling i 43 år. Han er og har vært en trofast medarbeider gjennom alle disse årene, tre søndager i måneden.
Som arbeidsgiver vil leder i Askøy kirkelige fellesråd, Frode Hanuren, vil overrekke medaljen.