Enken og dommeren

6. søndag i påsketiden
Andakt av Astrid Hauge

Dagens tekst ( Luk 18,1-8): 1 Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»
6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

 

Enken og dommeren

Å be hører med i en kristens liv. Èn har sagt at bønn er en kristens åndedrett. Den er helt nødvendig i vår relasjon til Gud. I bønnen møter Gud oss. Vi inviteres til å legge alle våre bekymringer av i bønn. Jesus har omsorg for oss og bryr seg om oss. Vi inviteres til å takke for alt. Vi inviteres til å be for dem som står oss nær. Vi inviteres til å be for konger og styresmakter. Vi inviteres til å be om at alle må få høre evangeliet om frelsen i Jesus Kristus.

Hva mener så Jesus med det han sier i dagens tekst? Skal vi mase på Gud? Er det slik at når vi ber om igjen og om igjen så gir Gud oss det vi ber om? Enken gav seg ikke og gav ikke denne dommeren fred i sitt behov om hjelp. Dommeren gav henne det hun ville slik at han fikk fred for henne. Slik er vi mennesker. Men Gud er større. Han gir, ikke fordi vi maser, men fordi han vil oss vel. Når menneskene gir hjelp til en som trenger det, hvor mye mer vil ikke da Gud hjelpe den som ber ham om det?

Så vet vi at bønnesvarene kan vente på seg. Vi tenker på menneskevis, og ikke alt blir slik vi ønsker det. Men vi kan være trygge på at Gud vil oss det beste. Han hører bønn og han gir oss det vi ber om når vi ber i Jesu navn. La oss derfor be og ikke miste motet.

Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender;
Han har lovet at svar skal du få.
(Trygve Bjerkrheim)

Bønn for dagen: Himmelske Far, du hører våre bønner. Vi ber deg: La viljen din skje på jorden. Hjelp oss å stole på din omsorg og legge alt fram for deg, så Kristus ved troen kan bo i våre hjerter, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.