Program for åpningsuken i Tveit kirke 20. – 27. august -17


Åpningsuken i Tveit kirke 20. – 27. august 2017

Søndag 20. august

Vigslingsgudstjeneste kl.11.00. Biskop Halvor Nordhaug med flere deltar. Korpset skal marsjere fra Ravnanger til kirken og delta i gudstjenesten, og Tveit barnekor synger. Kirkekaffe.

Åpen kirke kl.18-20

Tidebønn kl. 20-21 v/ sokneprest Peter Johansen.

Tirsdag 22. august

Bli kjent!- «Folkemøte». Utfordring til alle som bor i Tveit menighet: Hva ønsker dere at Tveit kirke skal være? Bli med å bygge gode møteplasser for barn, ungdom og eldre! Kl.18-19.30. Arr: Diakoniutvalget

Tidebønn kl. 20-21 v/ sokneprest Peter Johansen.

Onsdag 23. august

Klovneshow med Tipp og Topp. Kickoff for alle barnekorene, og alle 5-åringene på øyen inviteres spesielt. Kl. 17.30. Hele familien er hjertelig velkommen! Les mer her:

Torsdag 24.august

Konsert Felleskorpset med flere kl. 19.30

Fredag 25. august

Morgenmesse kl. 6.30-7.15 v/ sokneprest Peter Johansen.

Lørdag 26. august

Konsert «Det gode landet» kl. 18. Musikalfremføring ved voksenkor, barnekor, solister og band. Les mer her:

Søndag 27. august

G:19 ungdomsgudstjeneste kl. 19.