Program for åpningsuken i Tveit kirke 20. – 27. august -17


Åpningsuken i Tveit kirke 20. – 27. august 2017

Søndag 20. august

Vigslingsgudstjeneste kl.11.00. Biskop Halvor Nordhaug, Askøy gospelkor og Tveit barnekor deltar. Kirkekaffe.

Åpen kirke kl.18-20

Tidebønn kl. 20-21 v/ sokneprest Peter Johansen.

Mandag 21. august
Åpen kafe kl.12-14. Velkommen til en god samtale og omvisning i kirken.

Tirsdag 22. august

Bli kjent!- «Folkemøte». 18-19.30.
Vi inviterer alle som bor på Tveit til en samtale og diskusjon om:
Hva skal vi bruke Tveit kirke til? Hva ønsker dere at Tveit kirke skal være?
Bli med å bygge gode møteplasser for barn, ungdom og eldre!
Vil du ha selskap til middag?
Vi serverer suppe, kaffe/te og noe å bite i, og ønsker alle hjertelig velkommen!
Arr: Diakoniutvalget i Tveit menighet

Tidebønn kl. 20-21 v/ sokneprest Peter Johansen.

Onsdag 23. august
Åpen kafe kl.12-14. Velkommen til en god samtale og omvisning i kirken.

Klovneshow med Tipp og Topp. Kl. 17.30. «Kickoff» for alle barnekorene, og alle 5-åringene på øyen inviteres spesielt.
HELE familien er hjertelig velkommen! Les mer her:

Torsdag 24.august

Konsert Felleskorpset med flere kl. 19.30

Fredag 25. august

Morgenmesse kl. 6.30-7.15 v/ sokneprest Peter Johansen.

Lørdag 26. august

Konsert «Det gode landet» kl. 18. Musikalfremføring ved voksenkor, barnekor, solister og band. Les mer her:

Søndag 27. august

G:19 ungdomsgudstjeneste kl. 19.