Ha forventning!

5. søndag i påsketiden
Andakt av Maria Tveten

Dagens tekst (Joh 15,1-8): 1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2 Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

 

Ha forventning!

To sider av samme sak. Sukker og salt. Både-og. Det er sånn søndagens tekst er. På den ene siden, sukkeret: full av håp, forventning, glede og trygghet. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Jesus. Det er altså ikke slik at Jesus er stammen som grenene går ut ifra, han er selve treet! Bli i meg, så blir jeg i dere. En gren kan heller ikke overleve av seg selv, men trenger å være en del av et tre, for det er der det er sevje og kraft.

Jeg kjenner at jeg blir fylt av trygghet, håp og forventning, når jeg bli minnet på at Jesus lever i meg, at Han er en del av den jeg er, at han kan fylle meg med kraft – og at jeg nettopp derfor kan få bære frukt og være med på det som Gud gjør!

Så er det den andre siden, saltet: Det som kan skape både frykt og engstelse. Vi spør kanskje oss selv: Bærer jeg frukt? Vil vinbonden beskjære meg bort? Er jeg god nok for Gud?

Det er som om Jesus forstår at ordene hans skaper frykt, for ordene om at «dere er alt rene», er ord til trøst og oppmuntring. Alle grenene er gjenstand for Guds oppmerksomhet. De som ikke blir skjært bort, blir renset og de vil trenge å bli renset igjen. Men nå er de rene. Disiplene har tatt i mot Jesu forkynnelse og undervisning i tro, og derfor er de rene.

Det er Lutherår i år. Og nå kjenner vi på noe av det som Luther kjempet aller mest med – forbindelsen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Rettferdiggjørelse, at vi er frelst ved tro alene, en tro vi har fått i gave fra Gud. Altså noe som skjer utenfor oss. Og dernest helliggjørelse, å stadig strekke seg etter å leve et liv som blir mer og mer lik Jesus.

Helliggjørelse er en prosess på innsiden, som er et resultat av rettferdiggjørelsen og det nye livet. Helliggjørelsen er ikke for Guds skyld, men for andre/vår neste! Men Far blir æret – og det gleder Ham!

Så gå ut med frimodighet og vit at du har med deg den allmektige Gud og verdens frelser i de møter du har. Vit at du har del i det nye livet og ha forventinger til hva Gud vil gjøre i, gjennom og med ditt liv!

Bønn for dagen: Livets Gud, ved din Sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss. Vi ber deg: Bevar oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt, som grener på det sanne vintreet, Jesus Kristus, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.