Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

boesser70
Resultatet for Askøy er klart. 

Menighet  2009 2010
Ask menighet  14 501,00 12 994,00
Erdal menighet  20 327,00 27 726,00
Herdla menighet  27 077,00 27 205,00
Strusshamn menighet 71 926,50 82 200,00*
Tveit menighet  32 143,00 33 593,00
 SUM 165 974,50 183 718,00

* per 25.3.2010 Ikke endelig.
GIVERTELEFON  820 43 033 (100 kr)
 
KONTONUMMER 1594 22 87493

Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010

23. mars går Kirkens Nødhjelp-aksjonen 2010 av stabelen! Nærmere 40 000 bøssebærer over hele landet går fra dør til dør denne dagen og ber deg støtte aksjonen. Ditt bidrag kan redde liv!

Årets tema

Aksjonen i 2010 handler om hvordan fattige er mest sårbare og stadig rammes hardest av naturkatastrofer og ekstremvær. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer.
 

23. mars tar vi i et felles tak og bidrar til at fattige mennesker i land som Vietnam, Kenya og Mali kan tilpasse seg det ustabile været og være tryggere i møte med naturkatastrofer som flom og tørke. Ditt bidrag kan redde liv neste gang katastrofen inntreffer!

 Kirkens Nødhjelp har gjennom 60 år vært til stede for å redde og beskytte liv i katastrofesituasjoner, og legger samtidig mye arbeid i å styrke fattige menneskers evne til å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene, slik at de står sterkere rustet neste gang katastrofen rammer.