En unik dåp

2 søndag i åpenbaringstiden
Andakt av Tore Vindenes

Prekentekst: 13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede» (Matt 3,13-17).

 

En unik dåp

Jesu dåp var unik. Det er ikke lenge siden vi feiret Kristusmesse eller jul. Vi feiret at Gud ble menneske. What if God was one of us (Hva om Gud var en av oss) heter en populær sang av Eric Brazilian, sunget av Joan Osborne. Det er akkurat det vi feirer – at Gud ble en av oss. Vi hører ikke mye om Jesu barndom og ungdom bortsett fra da han var i tempelet i Jerusalem som 12-åring. Så møter vi han igjen ved elven Jordan der Johannes døper til omvendelse. Jesu trengte ingen omvendelse, så det er ikke rart at Johannes reagerte kraftig. I Jesu nærvær var det naturlige at det var Jesus som døpte Johannes.

Hva er spesielt med Jesu dåp?

For det første identifiserer Jesus seg med en fallen menneskeslekt. Han identifiserer seg med mennesker som deg og meg som ikke har forutsetninger for å nå opp til fullkommenhet. Med mennesker som trenger frelse og tilgivelse. Jeg har truffet mennesker som mener om seg selv at de ikke trenger noen frelse. Det er ingen som er så blind som de som ikke vil se.

For det andre innvier han seg for tjeneste. Han har tre år på seg for å fullføre oppdraget han har fått; å vise hvordan Gud egentlig er og sørge for at det finnes noen som kan bringe dette budskapet videre. Dette gjør han gjennom ord, gjerninger og undergjerninger og det endelige offeret på korset og ved oppstandelsen med disiplene som vitner.

For det tredje bekrefter Gud sitt forhold til Jesus med en hørbar stemme. «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Her har vi hele treenigheten samlet: Guds stemme, den Hellige Ånd i skikkelse av en due og Jesus som en tretti år gammel nydøpt mann. Vi aner her den kjærligheten som eksisterer mellom Gud far, Guds Sønn og Den Hellige Ånd. Den perfekte kjærlighet som er uten fordømmelse.

Senere blir jeg og deg inkludert i Jesu bønn: «Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem» (Joh 17:26). Vi blir akseptert og invitert inn i Guds kjærlighet. For de som opplever at tro dreier seg om lover og bud og vanskelige religiøse øvelser, så er dette gode nyheter. Det dreier seg om et kjærlighetsforhold der vi får Jesus på innsiden. Han identifiserte seg med deg og meg og tok den straffen som vi skulle hatt. Vi er rene og rettferdige, himmelen verdige!

Dåpen for vår del blir da å legge fra oss det gamle livet, ta imot hans tilgivelse og leve dette kjærlighetslivet med Jesus Kristus på innsiden. Også det er ganske unikt.

Bønn for dagen: Hellige Gud, du lot din elskede Sønn bli døpt for å bære verdens synd. Vi ber deg: Forny oss i vår dåp, så vi alltid følger etter Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.