Det nye menighetsrådet i Strusshamn

Strhmenhraad
Dette er de nyvalgte menighetsrådsmedlemmene i Strusshamn menighetsråd for perioden 2009-2011.
Vi ser fra venstre: Johannes Kyte (leder); Nils Arne Sæbø (kasserer); Siren Beate Gørbitz; Øystein Skauge (sokneprest); Serine Ødejord (sekretær);  Trond Thorsen (representant i fellesrådet); Hildegunn Strand Øpstad (nestleder).