Årsmøte i Strusshamn menighet

Strh krkStrusshamn menighet innbyr til årsmøte i kirkens menighetssal like etter gudstjenesten søndag 11. april.
Mens kirkekaffeen serveres, vil menighetsrådet legge fram regnskap og årsrapport, og det vil bli samtale om arbeidet i menigheten. Vi håper mange vil stanse igjen og ta del i disse diskusjonene som er viktige med tanke på videre arbeid i året vi har gått inn i.