Gudstjenester i pinsen

20.05.2018          Pinsedag   

Tveit kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Godtfred Haugland. Offer: Kfuk/Kfum Global

Ask kl. 11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H. Forland. Fellesgudstjeneste med Erdal. Offer: Ungdomsarbeid i Askøy

Herdla kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster Offer: Kristent Innvandrerarbeid

 

21.05.2018          2. pinsedag       

Strusshamn kl. 11:00 Nattverd. Prostiprest M. Møgster. Økumenisk fellesgudsteneste. Offer: Menighetens eget arbeid