Fergebordet

Fergebordet i Ask menighetshus.  Andre og siste onsdag i måneden kl. 12.00 – 14.00.
Vafler, te og kaffe + noen ganger varm mat.  Kåserier, reiseskildringer og alltid QUIZ.
Ord til ettertanke  Arr.: Komiteen for Fergebordet.  Velkommen!!