Nytt sokneråd i Herdla kyrkjelyd frå 1. nov-15

Herdlaweb
Frå v. Nina Helen Osberg Fauskanger, Anny Vassliås Bekkenes, sokneprest Astrid Marie Haugland, Reidun Håpoldøy, Kjellaug Fauskanger Eidsaa, Ivar Eidsaa, Kjell Lyder Berland. Solfrid Kongshaug Aase var ikkje til stades når bilde blei teke.

Herdla sokneråd har konstituert seg etter kyrkjevalet: 

1 Kjellaug Fauskanger Eidsaa – LEIAR
2 Kjell Lyder Berland – Fast medlem i fellesrådet
3 Nina Helen Osberg Fauskanger – Medlem
4 Solfrid Kongshaug Aase – Medlem
5 Reidun Håpoldøy – Skrivar/sekretær
6 Ivar Eidsaa 431 – Kasserar
vara:
7 Anny Vassliås Bekkenes 1. vara
8 Einy Kristine Daviknes 2. vara
9 Gunnvor Eggebø Næss 3. vara
10 Bente Stura Breivik 4. vara
11 Geir Kvinge – 5. vara