Nytt menighetsråd i Tveit menighet fra 1. nov-15

Tveit2015storweb
Fra v. Frode Hanuren, Randi Torgersen, Jo Båtevik, Thor Arne Borlaug, Vibeche Skotnes og sokneprest Peter Johansen. Erita Gangdal var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Her er resultatet av året kirkevalg til Tveit menighetsråd:
1 Randi Torgersen – LEDER
2 Frode Hanuren – medlem i fellesrådet og leder i byggekomiteen for nye Tveit kirke
3 Erita Gangdal – medlem
4 Thor Arne Borlaug – medlem
5 Vibeche Skotnes – sekretær
6 Jo Båtevik – kasserer
vara
7 Karen Margrethe Hugås Myrdal 1. varamedlem
8 Berit Garmann 2. varamedlem
9Astrid F. Berntsen 3. varamedlem
10 Berit Felde Nøttestad 4. varamedlem