Tveit kirke – utbygging

14. august 2017: Siste innspurt og en uke til åpning. Se film fra Facebook «Kirkene på Askøy»

6. August 2017: Se film som ligger på FB.

Vinduet over inngangspartiet vil inneholder glassmaleriet som tidligere var bak alteret i den opprinnelige kirken. Glassmaleriet vil være belyst fra baksiden.

Glassmaleriet ble montert den 23. Juni. De sorte stripene er stellingen foran glassmaleriet. Kunstneren er Arne Mæland.
Det nærmer seg ferdigstilling og håndverkerne står på for at kirken skal være ferdig før august. Velkommen til åpning 20. August.

Kirkerommet 26. mai -17. Fortsatt står noe av arbeidsplattformen igjen, men en får et inntrykk av selve kirkerommet. Klikk på denne linken for å se film.
I dag den 23. mai 2017 er spiret plassert tilbake på kirken etter å ha vært plassert på bakken siden slutten av juni 2016.
Kirken den 10. mai 2017.

Se video fra kirken datert 12. April. Klikk på linken her:

Se også bilder i siste nummeret av menighetsbladet.

10. februar var det kranselag på tveit kirke. Taket er tett og i løpet av få dager er også veggene tette. Innvendig får vi inntrykk av størrelsen på kirken.
24. januar-17. Takkonstruksjonen er påbegynt og

9.1.17. Her blir de første limtrebjelkene som utgjør taket montert.
Monteringen er avhengig av været/vind og den 13. 1. fortsetter arbeidet med taket.

 
Limtresøyler som utgjør vegger er reist og vi får et inntrykk av den nye kirken.  

Limtresøyler som utgjør vegger er reist og vi får et inntrykk av den nye kirken.

tveit-limtre1
15.11.16: Limtrebjelkene heies på plass. Se film på facebook: Kirkene på Askøy.
Tveit kirke den 11.11.2016. Veggene i underetasjen begynner å ta form. I forgrunnen, det som skal bli muren til ny vei rundt kirken.
Tveit kirke den 11.11.2016. Veggene i underetasjen begynner å ta form. I forgrunnen, det som skal bli muren til ny vei rundt kirken.
Tveit kirke 12 oktober 2016. Ringmuren støpes. Vi får et inntrykk av at kirken blir større. Veggen med 2 dører er identisk med veggen mellom kjøkken og gml. menighetssal.
Tveit kirke 12. oktober 2016. Ringmuren støpes. Vi får et inntrykk av at kirken blir større. Veggen med 2 dører og et vindu er identisk med veggen mellom kjøkken og gml. menighetssal.

 

kranselag15092016baarehuset-2
15. september 2016: Kranselag på bårehuset! Rundt kirken er det sprengt og ringmuren er påbegynt.

Tveit kirke webSept16

Foreløpige skisser av nye Tveit kirke. Arkitekt er Tippetue arkitekter.
Foreløpige skisser av nye Tveit kirke. Tegnet av Tippetue arkitekter. (seinere endret- se under)

 

Tveitkirk200716Pause i arbeidet -sommerferie – 20.7.2016

spiret juli16Spiret er heist ned og skal heises på plass etter at tårnet er blitt hevet.

010716utenspir4 Bilde fra rivingen av kirken tatt den 1.7.2016.

 

Tveitbilde2web
6.6.16: Riving av kirken er i full gang. Alterbilde er demontert og skal lagres inntil det skal monteres over inngangsdøren til den nye kirken.
Tveit bilde3web
Det er kun grunnmuren, underetasjen, kirkegulvet, galleriet, orgelet og spiret som vil stå igjen når rivingsarbeidet er ferdig. Seinere skal også spiret settes på bakken, påbygges ca 1 meter og heises på plass igjen.

Tveitmai16ny Tveitmai16ny2

23. mai 2016: Nye tegninger av fasaden er tegnet. Det er hovedsakelig vinduene som er endret.

 

bilde3 bilde4 bilde5 bilde6 Interiørrender for kunstverk - siste

2. mars 2016:
Tidsplanen endres og vi satser på byggestart den 23. mai 2016. Det betyr at siste søndagsgudstjeneste blir den 24. april og den 17. mai blir det gudstjeneste på kirketrappen.Interiorrender for orgelliteTveit kirke - Fargeglass eks-lite

30. mai 2016:

Igangsettingstillatelse er gitt og arbeidene er i gang. Åsane Byggmesterforretning er i gang med å rigge til arbeidsplassen. Rivearbeidene vil begynne. Nye skisser av fasadene er tegnet og skissene er lagt ut på denne siden. Vinduene er bl.a. endret.

10. mai 2016:

Kontrakter ble signert. Les mer her:

2. mars 2016:

Tidsplanen endres og vi satser på byggestart den 23. mai 2016. Det betyr at siste søndagsgudstjeneste blir den 24. april og den 17. mai blir det gudstjeneste på kirketrappen.

 

25.4.2016:
Siste ordinære gudstjeneste var i går den 24.4.2016. Det var full kirke og 6 barn ble døpt. Sokneprest Peter Johansen stod for siste gang på nåværende talerstol.
Det ble en høytidelig gudstjeneste. Klokker Bjørg Helga Iversen og Peter Johansen markerte begivenheten bl.a. ved å minne om mange sterke opplevelser, i både glede og sorg, i denne kirken. I 59 år har Tveit kirke fungert som soknekirke for en stadig økende befolkning.
Som avslutning på gudstjenesten gikk soknepresten og konfirmanter i prosesjon ut av kirken med lysestaker, alterutstyr og dåpsfatet. Dette er noe av utstyret som skal brukes i Haugland bedehus, som blir midlertidig «kirke» for Tveit menighet,  inntil nye Tveit kirke står ferdig.

18. februar 2016:
Detaljprosjekteringen er ferdig og den 19. februar utlyses arbeidene med kirken ut på Doffinbasen.  DVS  www.doffin.no
_________________

Forprosjektet er avsluttet og detaljprosjektet er i gang med «nye Tveit kirke».  Forprosjektet viste at kalkylen på kr. 25 millioner ikke ville holde, og en ny beregning viser at kirken kan utvides og fornyes for kr. 32 millioner. Dette er i skrivende stund vedtatt i alle nødvendige instanser og finansieringen er på plass.

Etter prosessen med detaljprosjektet skal byggearbeidene ut på anbud.

Askøy kirkelige fellesråd legger opp til at gudstjenesten den 10. april 2016 kl. 11.00 blir siste handling før kirken frigis til ombygging. Dette er en gudstjeneste for og av ungdom (G:19). Åpningsgudstjeneste / innvielse planlegges til august 2017.

NB!
Minner om brukermøte den 26.11.15 kl. 19.00. Kort tid etter brukermøte blir byggetegningene låst og danner utgangspunkt for anbudet som etter planen skal sendes ut i januar-16.

Geir Viksund