De nye menighetsrådene på Askøy

kirkevalget2015_logo

 

 

 

 

 

Resultat av dagens valg til menighetsrådene i Askøy

Strusshamn: 11% valgdeltakelse
1. Nina Follesøy 1142
2 Frode Eriksen 1009
3 Nils Arne Sæbø  985
4 Hildur Alice Sandvoll 979
5 Tov Gunnar Ramberg 977
6 Johannes Kyte 942
vara:
7 Bjørn Steinar Kvamme Haugland 911
8 Kristin Ravnanger 907
9 Gunn Rakel Johannessen 895
10 Anette Pareliussen Hagebø 890
11 Linda Aslaug Guttormsen 881

Erdal: 11% valgdeltakelse
1 Morten Lystrup 470
2 Mårten Skajaa 454
3 Håkon Moe 438
4 Ine Solbakk 434
5 Lill Drange 434
6 Bjørg Kråvik Andreassen 431
vara:
7 Kari Flåten Langhelle 414
8 Jack Birkenes 411
9 Anne May-Britt Eilertsen Hauken 409
10 Kari Antonsen 393
11 Steinar Haugen 385
12 Tor Magnus Lilletvedt 1

Herdla: 24% valdeltaking.

1 Kjellaug Fauskanger Eidsaa 502
2Kjell Lyder Berland 451
3 Nina Helen Osberg Fauskanger 437
4 Solfrid Kongshaug Aase 436
5 Reidun Håpoldøy 431
6 Ivar Eidsaa 431
vara:
7 Anny Vassliås Bekkenes 415
8 Einy Kristine Daviknes 412
9 Gunnvor Eggebø Næss 412
10 Bente Stura Breivik 415
11 Geir Kvinge 402

Tveit: 16% valgdeltakelse
1 Randi Torgersen,723
2 Frode Hanuren, 722
3 Erita Gangdal 698
4 Thor Arne Borlaug, 693
5 Vibeche Skotnes 663
6 Jo Båtevik 661
vara
7 Karen Margrethe Hugås Myrdal 656
8 Berit Garmann 621
9Astrid F. Berntsen, 617
10 Berit Felde Nøttestad 612

Ask: 12% valgdeltakelse

1 Otto Arne Utkilen 287
2 Øyvind Fluge 280
3 Johan Bergersen 276
4 Gunvor Sagstad 276
vara:
5 Pernille Marie Erstad 269
6 Kjersti Håland 1
7 Rannveig Kjosavik 1
8 Marianne Tveten 1
9 Jorun Lokøy 1

 

Ved Kirkevalget 2015 skal det velges medlemmer til de fem menighetsrådene i Askøy og 4 medlemmer til Bjørgvin bispedømmeråd. Valget finner sted 14. september 2015 Samme valgsteder og samme tidspunkt som kommune- og fylkestingsvalget.

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2015.

Forhåndsstemming
Det vil være anledning til å forhåndsstemme frem til 11. september 2015.
Forhåndsstemming vil finne sted: Kirkekontoret i Strusshamn, alle hverdager mellom kl. 8.30 – 15.00 eller etter avtale.

Valgkort Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister og har stemmerett, skal ha mottatt valgkort og nærmere informasjon i løpet av uke 32. Den som er medlem i Den norske kirke og ikke mottar valgkortet, bes kontakte kirkekontoret for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister. Kirkekontoret har fått over 200 valgkort i retur der det ikke er samsvar mellom Postens adresseregister og kirkens. Ta kontakt på mail post@kirken-askoy.no eller tlf. 56 15 71 00 i kontortiden, dersom du er i tvil. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall. Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan gå frem som beskrevet på valgkortet for å bli slettet fra medlemsregisteret.

Ettersyn av manntall Kirkelig manntall for de fem soknene i Askøy er lagt ut for ettersyn på kirkekontoret, Lyngneset 26, 5302 Strusshamn, og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i perioden 10. august til 11. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er bitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Ved menighetsrådsvalget skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. I Ask skal det kun velges 4 medlemmer og inntil 5 varamedlemmer. Se utfyllende opplysninger om den enkelte liste her: www.kirkevalget.no eller www.kirken-askoy.no

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten nummer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

–   Gi tilleggsstemme til kandidater på listen Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.

– Gi personstemme til andre valgbare personer i soknet

Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

 Dersom du ønsker å vite mer om den enkelte kandidat kan du lese mer under

Kandidatpresentasjon – Strusshamn

Kandidatpresentasjon – Tveit

Kandidatpresentasjon – Erdal

Kandidatpresentasjon – Ask

Kandidatpresentasjon – Herdla

Her er de fem listene: (oppdatert 6.7.2015)

Strusshamn 

Tveit

Erdal

Herdla

Ask

Dersom du vil lese mer om den enkelte kandidat på kirkens nettsider kan du gjøre det her:

Det er også valg til Bjørgvin bispedømmeråd/Kirkemøtet ( Kirken sitt Storting)  Les mer om kandidatene her: