Ekstra menighetsmøte/årsmøte i Ask menighet

Ask kirke nettDag og sted:      Tirsdag 19.5 kl. 20.00 i Ask kirke.

Tema er høstens valg til nytt menighetsråd.

Nominasjonskomiteen har ikke klart å sette opp en valgliste. Vi har derfor følgende valgmuligheter:

 

  1. Supplerende nominasjon i løpet av mai måned. (Et fullstendig menighetsråd består av 6 faste medlemmer og 5 vara + prest)

 

  1. Menighetsmøtet/årsmøtet kan vedta et redusert råd på f.eks. 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer og fremlegge en ny liste innen 1. juni.

 

  1. Som en prøveordning kan Ask og f. eks. Herdla sokneråd ha felles menighetsråd/sokneråd. Herdla sokn – fordi vi deler prest med denne menigheten.

Nytt felles menighetsråd kan oppnevne et arbeidsutvalg på Ask som kan koordinere aktivitetene i Ask menighet.

For Ask menighetsråd

Otto Arne Utkilen Leder