Andakt: Før døren blir lukket

pinterest doorBots- og bønnedag
Andakt av: Peter Rikard Johansen

FØR DØREN BLIR LUKKET

Dagens prekentekst: Luk 13,22-30

 «22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. 23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: 24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ 27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’ 28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. 29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

Det kan være behagelig å flyte med strømmen. Bare følge med på det andre gjør og være en del av det som skjer. Jesus svarer ikke egentlig på spørsmålet om det er mange som blir frelst, men han gjør det klart at det ikke nytter å flyte med strømmen. Døren er trang, og du må kjempe for å komme inn. Eller sagt på en annen måte; døren inn til Guds rike har bare plass til én i bredden. Her nytter det ikke å bare følge med på lasset, du må selv kjempe for å komme inn den døren.

Vi kan påberope oss å bo i et kristent land, vi kan være medlemmer av en kirke, vi kan til og med ha vært på gudstjeneste en og annen gang. Men det hjelper oss ikke dersom vi ikke kjenner Jesus. For det er nøkkelen her – å kjenne Jesus. Når døren blir lukket nytter det ikke å komme med alle våre argumenter om statsborgerskap eller kirkemedlemskap. Dersom vi ikke kjenner Jesus, kjenner han ikke oss. Og da er det for sent, da blir vi stående igjen i mørket utenfor. Vi må bli kjent med Jesus! Han er nær oss her og nå, ja, også mens du leser dette. Vi kan møte ham i Guds ord, eller søke ham i en enkel bønn.

Når blir døren lukket, sier du? Det vet ikke jeg, og det vet ingen andre heller. Derfor gjelder det å møte Jesus i dag. Som mannen i fortellingen er vi ofte opptatt av tall, vi lurer på om det er mange som blir frelst. Vi kan se ut som vi bryr oss om andre menneskers skjebne, og det er jo vel og bra. Men akkurat i dette spørsmålet er det som når vi reiser med fly, og vi får instruksjoner om hva vi skal gjøre dersom vi får behov for oksygen: «ta først din egen maske på!» Slik er det også med Guds rike; sørg først for å kjempe deg innenfor døren, så kan du hjelpe andre. Ikke bruk tiden på å spekulere og gruble på hvor mange eller få som blir frelst. Takk ja til invitasjonen, før døren blir lukket.

Norsk salmebok 113, første vers:
Ingen vinner frem til den evige ro
som seg ei veldig fremtrenger.
Sjelen den må utstå en kamp for den tro
hvorav vår salighet henger.
Porten kalles trang og veien heter smal.
Dog kan Herrens nåde åpne himlens sal.
Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt,
om du vil himmerik vinne!

BØNN FOR DAGEN
Nådige Gud,
du som har skapt oss i ditt bilde og former oss på nytt med din skaperhånd, vi ber deg:
Tilgi oss vår synd og forny ditt bilde i oss så vi vender om til deg og lever etter din gode vilje, ved Jesus Kristus,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.