Andakt for søndag før pinse

Jesus leverSøndag før pinse
Andakt av: Knut Fr. Sørheim

ER DET SANT?

Dagens prekentekst: Johannes 15,26-27

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

Fra påskedag til Kristi himmelfartsdag er det 40 dager. De førti dagene er en viktig periode i beretningene om Jesus. Det aller viktigste for Jesus i disse førti dagene ser ut til å være å vise disiplene at han virkelig var stått levende opp igjen fra graven. Ikke som et gjenferd eller spøkelse, men virkelig og med kropp av kjøtt og blod.

Det var viktig å vise dette av flere grunner. Det viste at Jesus ikke hadde lidd nederlag ved sin død, men hadde livet i sin makt ved å reise seg fra graven. Det viste at alt som ellers hadde hendt og alt han hadde sagt og lært dem, ikke var tilfeldigheter – at det var realiteter som er å regne med. Og det var viktig at han viste seg så mange ganger: Det var med og understreket at dette var virkelighet, og ingen innbilning.

Men Jesus hadde et større mål enn bare å overbevise disiplene. Ved å gjøre disiplene overbevist, gjorde han dem også til vitner som kunne fortelle videre. Hvor viktig dette oppdraget var for Jesus, ser vi av at han også sendte sin guddommelige hjelper, Talsmannen – eller Den Hellige Ånd, som ga disiplene både dypere forståelse av hvem Jesus er og det som hadde hendt, og kraft til å fortelle det de hadde opplevd.

Det er dette vitnesbyrdet og disse erfaringene vi har i Det nye Testamentet. Og vår viktigste oppgave som kristen kirke, er å gi det stadig videre.

Så kan vi spørre oss: Hva er det vi gjør? Hva er det vi forteller? Er det sant? Hva er poenget? For Jesus var det tydeligvis veldig viktig at det disiplene opplevde blir kjent i verden. Og han gjorde det som var mulig for at disiplene virkelig skulle forstå at det er sant. Han gjorde det for at også vi som i dag hører dette, skal kunne tro på ham. For at vi skal våge å bygge våre liv på de samme krefter og sannheter som fylte hans liv. Og våge å bygge våre liv på tro og tillit til at han virkelig kom til verden som frelser – for også å gi oss liv som reiser opp fra døden.

 

BØNN FOR DAGEN: Hellige, underfulle Gud, du som ikke viste din makt i stormen, men i lyden av stillhet, vi ber deg: Send oss din Ånd, så vi kan lære sannheten å kjenne. Gi at vi som Maria og apostlene holder trofast sammen i bønn, ved Jesus Kristus, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.