Kirken på facebook

imageKirken på Askøy har nå åpnet en egen facebookside  for å formidle hva vi skriver på denne siden og for å få rask tilgang til nyheter fra de fem menighetene på Askøy.  Siden heter: Kirkene på Askøy.
At kirken på Askøy er på facebook er ikke noe nytt. Ungdommene har vært der lenge, lenge. G:19, waschera?, og mange sider blir brukt for å kommunisere hva som skjer på Askøy av ungdomsarbeid. Det samme gjelder Herdla kyrkje, Krik gruppene og korene.

Gå gjerne inn på vår nye side: Kirkene på Askøy og trykk på Like!!