Andakt for 4. s. i påsketiden

mystikos deipnos4. søndag i påsketiden
Andakt av: Tor Øyvind Sandaker

SORG BLIR TIL GLEDE
Dagens prekentekst: Johannes 16,16-22

Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.»
Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’?
Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke hva han snakker om.»  Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’?  Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.

Hvem er Jesus egentlig?  Dette spørsmålet var folk opptatt av da Jesus vandret omkring i Israel (Matteus 16, 13 – 14). Spørsmålet har vært der oppigjennom historien og er det fortsatt i dag.  Hvorfor i det hele tatt dette spørsmålet? Det skyldes nå som før – folks skepsis. Bibelens vitnesbyrd taler om en ting – å forkynne og å avsløre hvem Jesus er og er boken som forteller meg hvem Jesus er. Ordet forkynner at Jesus er Begynnelsen og Slutten. (Johannes Åpenbaring 21,6) og «For i ham er alt blitt skapt» (Kolosserne 1,16). Juleevangeliet forteller i Lukas 2,11: «Han er Kristus, Herren». Teksten forteller også hvem Jesus er (v. 16): «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere seg meg». Hvem kan forutse sin egen død og oppstandelse? Jesus visste hvorfor han kom. Han visste om det som lå foran ham, inntil døden på Golgata kors. Dette ble vedtatt i Guds evige råd, hvor Jesus var den andre personen i Gudstreenigheten – ett med Faderen og Den Hellige Ånd. Det var aldri noen tvil om og aldri noen risiko.  Jesus som har gått veien for oss – han er Gud.

 Denne måten å bli frelst på, ble løst i Guds evige råd. Johannes 14, 6 forkynner: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Det var Jesus som ryddet veien og han gjorde det fullkomment. Hebreerne 10, 19 – 20 forkynner: «Vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss til en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød».

 Jesus brukte mye tid på disiplene. Han ledet dem på en trygg måte gjennom kritiske faser. Jesus var tålmodig. Hele sju ganger sier Jesus: «Om en liten stund». Jesus forklarte tålmodig hva han mente og hva som skulle skje. Disiplene spør hverandre: «Hva mener han?» Jesus måtte forklare når de ikke skjønte hva han snakket om. Vår tro er at Jesus forsto hva han talte om. Disiplene var usikre på hvordan de skulle klare seg, når ikke Jesus skulle være blant dem lenger.

En dag glemmes det triste og gleden vender tilbake. Sorgen skal forvandles til glede – en spire av glede som vil blomstre fram. Jesus seiret på korset og over døden med sin oppstandelse. I Matteus 28, 20 gav Jesus dette løftet «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Jesus ville framfor alt gi dem Den Hellige Ånd som talsmann og trøster. Apg. 1,8: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende».

BØNN FOR DAGEN
Herre Jesus Kristus, du som er veien, sannheten og livet, vi ber deg:
Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss,
og styrk oss i håpet om at vi en dag skal samles hos deg i ditt rike,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.