Informasjonsbrosjyre om Den norske kirke på Askøy

AskoykartMedkirkene

Den siste tiden har mange spurt – hva er Askøy kirkelige fellesråd og hvilke oppgaver har dette rådet??

Hva er forskjellen på menighetsråd og fellesråd?

Noe av dette har vi forsøkt å forklare i denne lille brosjyren. Den er laget slik at den kan brettes i i tre deler med tekst på begge sider.
Brosjyren skal ligge i kirkene og på kirkekontoret. Les brosjyren her: