Givertjenesten til ungdomsarbeidet

GIVERTJENESTEN TIL UNGDOMSARBEIDET

 

GI EN GAVE

Kirkene på Askøy driver et stort ungdomsarbeid med varierte tilbud. Mange ungdommer finner sitt hjem her, blir del av et godt fellesskap, blir kjent med Jesus og får muligheten til å utvikle seg som ledere. Askøy kommune dekker lønnsutgifter for ungdomsprest og ungdomsarbeidere, men ikke utgifter til å drive arbeidet. Derfor trenger vi faste givere og gaver til ungdomsarbeidet.

Ønsker du å gi en gave til ungdomsarbeidet i kirkene våre?

Velg mellom to måter å gjøre det på:

     GI ET ENKELTBELØP

Enkeltbeløp kan gis på vipps til 141755 (velg funksjonen «betal» og tast inn nummeret) eller overføres til kontonr. 65040548283. Merk innbetalingen med «ungdomsarbeid».

     BLI FASTGIVER

Som fastgiver blir et fast beløp trukket fra din konto hver måned (avtalegiro).
Fyll ut denne lappen og send den til Askøy kirkekontor Lyngneset 26, 5302 Strusshamn, eller ta et bilde av den og send på e-post til post@kirken-askoy.no.

Navn …………………………………………………………………………….………………

Adresse ..………………………………………………………………………………………

E-post ………………………………………………………………………….………………

Telefonnr. .……………………………………………………………………………………

Fødselsnr. (for skattefradrag) ……………………………………….……………….

Menighet ………….………………………………………………………….………………

Jeg ønsker å gi kr. ………………. pr. måned fra dato ……..…………………….

Takk for din gave!

 

SØK OM STØTTE

Ungdomsarbeidet har også en givertjeneste som du kan søke om støtte fra. Vi ønsker å hjelpe kristne ungdommer så de kan drive ungdomarbeidet sitt og selv få utvikle seg som ledere og i troen på Jesus. Trenger dere penger i ungdomsklubben/miljøet der du er engasjert? Eller trenger du som enkeltperson støtte til å reise på et kurs eller en leir? Følg linken under.