Opplysningsskilt ved Herdla kyrkje

Prost Erling Kopperud, Biskop Halvor Nordhaug, Forfatter av opplysningsskiltet Erling Virkesdal og sokneprest Astrid Marie Haugland.
Prost Erling Kopperud, Biskop Halvor Nordhaug, Forfatter av opplysningsskiltet Erling Virkesdal og sokneprest Astrid Marie Haugland.

Opplysningsskiltet

I samband med kyrkjejubileet  2013 avduka biskop Halvor Nordhaug eit opplysningsskilt montert på ein «herdlastein». Steinen er ei gåve frå Herdla gård.  Skiltet er forfatta av Erling Virkesdal og ideen til skiltet kom frå sokneprest Astrid Marie Haugland.