Tveit kirke – planer for utbygging

tveit nye1
Tveit kirke slik den ser ut i dag
Påbygg både i bredde og lengderetningen. Tårnet er hevet.
Påbygg både i bredde- og lengderetningen. Tårnet er hevet.

 

Ny hovedetasje med ca 500 sitteplasser inklusiv galleri
Ny hovedetasje med ca 500 sitteplasser inklusiv galleri
Betydelig utvidelse av underetasjen.
Betydelig utvidelse av underetasjen.

Søknad om utbygging og forslag til finansiering ble sendt Askøy kommune høsten 2014. Se brosjyre som var vedlagt søknaden.
Siste: 2.1.2015:
Den 18.12.2014 ble økonomiplanen vedtatt i Askøy kommunestyre. Her fremgår det at arbeidet med prosjektering av utvidelsen kan starte. Det innebærer følgende omtrentlige tidsplan for prosjekteringsfasen:
Beslutning om gjennomføringsmodell, utlysing og kontrahering av arkitekt / rådgivere, forprosjekt / beslutningsgrunnlag for videreføring av prosjektet, detaljprosjekt og kontrahering av entreprenør kan skje i løpet av 2015.
Målsetting er at det er klart for oppstart byggearbeider i begynnelsen av 2016.

————————

Menighetsrådet i Tveit og menighetsmøte (menighetens årsmøte) har vedtatt å bygge på den eksisterende kirken. Thor Arne Borlaug er leder i menighetsrådet og sier at kirken er for liten og ikke dekker kravene til størrelse og til universell utforming. Det er også behov for menighets-saler til ulike formål som f.eks. aktiviteter for barn og unge og til utleie til minnesamvær og andre tilstelninger.  Tveit menighet har vokst mye de siste årene og vokser fremdeles. Kirken ble bygget for over 56 år siden og kirken var stor nok etter datidens behov og befolkning. Askøy kirkelige fellesråd har nå opprettet en byggekomite som består av leder i fellesrådet Trond Thorsen, Thor Arne Borlaug, leder i Tveit menighetsråd, Karen Margrete Hugås Myrdal, Frode  Hanuren, begge medlemmer i Tveit menighetsråd, Håkon Andersen og Geir Viksund fra Askøy kirkelige fellesråd. Leder i byggekomiteen er Frode Hanuren. – Det er nå arbeidet begynner med å skaffe økonomi til prosjektet, og å planlegge en utbygging som kan tilfredstille de behov som menigheten har innenfor de rammebetingelser som tomten og økonomien gir, sier Thor Arne Borlaug til kirkens nettside i 2013. – Vi gleder oss over å kunne begynne på dette prosjektet og er glade for at den politiske ledelsen i kommunen er positive til at vi setter igang dette arbeidet nå. Siste: mai 2014: Det har vært arbeidet med ulike løsninger. Ovennevnte skisser er det siste forslaget. Det er godkjent i menighetsrådet, byggekomiteen og menighetens årsmøte i 2014 og er lagt frem for kommunens ledelse. Geir Viksund, kirkeverge.