Nådehjemmet i Bangkok

6Ask menighet støtter sosial innsats i Bangkok Thailand

Ved å støtte dette prosjektet bidrar Ask menighet til å gi en hjelpende hånd  til unge, enslige mødre i Bangkok.

Den evangelisk lutherske kirke i Thailand (ELCT), som NMS samarbeider med, driver flere typer hjelpearbeid via sin diakoniavdeling.

Nådehjemmet i Bangkok er et viktig dikaonalt tiltak. Nådehjemmet er et sted der enslige, gravide kvinner får bo ien perode før og etter fødselen. Her får de hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

Det å få barn utenfor ekteskapet er ofte forbundet med problemer. Mange opplever at foreldrene vender dem ryggen. I arbeidet ved Nådehjemmet legges det vekt på å oppmuntre kvinnene til å få kontakt med familien igjen.

Videre gis det praktisk opplæring i tillegg til at man hjelper  dem til å lære seg et yrke, slik at de på sikt kan skaffe både seg og barnet et levebrød.

Ask menighetsråd har vedtatt å støtte dette unike tiltaket i Bangkok. Les mer om prosjektet her:  eller her:

Blogg fra Nådehjemmet