Årsmøte i Strusshamn menighet

Strusshamn kirke august 2012. Foto: H. Andersen
Strusshamn kirke august 2012. Foto: H. Andersen

STRUSSHAMN MENIGHET

Innkalling til årsmøte

Tid:  Søndag 14. april 2013, like etter Gudstjenesten

Sted:  Strusshamn Kirke

 

 

 

Saksliste:

•Regnskap
•Givertjeneste!
•Eventuelt

Forslag til øvrige saker meldes til Menighetsrådet ved leder innen 8. april

Velkommen!

Frode Eriksen
Leder

Hent ned innkallingen her: